ماهنامه آیینه خرد
ماهنامه "آئینه خرد" (خبرنامه روابط عمومی دانشگاه)  به منظور انعکاس و اطلاع‌رسانی رویدادهای ماهانه دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود. با کلیک کردن بر روی فایل خبرنامه و بارگذاری آن، می‌توانید از اهم رویدادهای دانشگاه شهید بهشتی  مطلع شوید. ​​​​​​​