قوانین و مقررات تخلفات اداری

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری و مجازات‌های مرتبط با آنها، به‌منظور آگاهی همکاران گرامی به شرح زیر است:
ماده 8: قانون تخلفات اداری
 • 1- اعمال رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری

 • 2- نقض قوانین و مقررات مربوط

 • 3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

 • 4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت

 • 5- اخاذی

 • 6- اختلاس

 • 7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

 • 8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری

 • 9- تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز

 • 10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی

 • 11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

 • 12- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه

 • 13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری

 • 14- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده

 • 15- سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

 • 16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری

 • 17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود

 • 18- تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند

 • 19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری

 • 20- رعایت نکردن حجاب اسلامی

 • 21- رعایت نکردن شوون و شعایر اسلامی

 • 22- اختفا، نگهداری، حمل، و توزیع و خرید و فروش مواد مخدر

 • 23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر

 • 24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی

 • 25- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی

 • 26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

 • 27- دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک دفاتر امتحانی یا تعویض آنها

 • 28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط

 • 29- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی

 • 30- سواستفاده از مقام و موقعیت اداری

 • 31- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولاتی پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

 • 32- کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی

 • 33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپائی تحصن، و اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشار های گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی

 • 34- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند

 • 35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی

 • 36- عضویت در سازمان‌هائی که مرام‌نامه یا اساس‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

 • 37- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

 • 38- عضویت در تشکیلات فراماسونری

ماده 9: مجازات‌ها
 • الف –اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

 • ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

 • ج- کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

 • د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

 • هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال

 • و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون

 • ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال

 • ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت به تشخیص هیئت صادر کننده رای

 • ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

 • ی- اخراج از دستگاه متبوع

 • ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون

اطلاعات تماس:
29902233
pr-office@sbu.ac.ir