مسیرهای ارتباطی دانشگاه

مسیرهای تردد به دانشگاه شهید بهشتی مسیر تندرو (مترو) مسیر تاکسی
ترمینال شرق (تهرانپارس)  مسیر تهرانپارس – آزادی
ایستگاه چهار راه ولی‌عصر (عج) تغییر خط داده شود به سمت تجریش 
خط راه آهن – تجریش تا ایستگاه پارک وی (پایانه افشار)
پایانه افشار – ولنجک (ایستگاه دانشگاه)
چهار راه تهرانپارس – فلکه دوم تهرانپارس
فلکه دوم تهرانپارس – تجریش
تجریش – دانشگاه شهید بهشتی
ترمینال غرب پایانه آزادی – تهرانپارس
ایستگاه توحید تغییر مسیر داده شود به سمت پایانه افشار
پایانه جنوب – پایانه افشار
ایستگاه پمپ بنزین ولنجک
پایانه افشار – ولنجک ایستگاه دانشگاه
ضلع شمال میدان آزادی
آزادی – تجریش
سر پمپ بنزین ولنجک پیاده شوید
پمپ بنزین ولنجک – دانشگاه
ترمینال جنوب خط یک مترو – به طرف تجریش - ایستگاه تجریش
تاکسی تجریش – دانشگاه
          
ایستگاه راه‌آهن  فرودگاه – میدان آزادی
 پایانه آزادی – تهرانپارس
ایستگاه توحید تغییر مسیر داده شود به سمت پایانه افشار
پایانه جنوب – پایانه افشار
ایستگاه پمپ بنزین ولنجک – پایانه افشار – ولنجک ایستگاه دانشگاه
             
فرودگاه مهرآباد فرودگاه – میدان آزادی
پایانه آزادی – تهرانپارس
ایستگاه توحید تغییر مسیر داده شود به سمت پایانه افشار
پایانه جنوب – پایانه افشار
ایستگاه پمپ بنزین ولنجک – پایانه افشار – ولنجک ایستگاه دانشگاه
ضلع شمال میدان آزادی
آزادی – تجریش
سر پمپ بنزین ولنجک پیاده شده
پمپ بنزین ولنجک – دانشگاه
پایانه آرژانتین  تاکسی پایانه آرژانتین – میدان ونک
اتوبوس تندرو خط راه آهن - تجریش تا ایستگاه پارک وی (پایانه افشار)
پایانه افشار – ولنجک( ایستگاه دانشگاه)
تاکسی پایانه آرژانتین – میدان ونک  تاکسی پایانه ونک – دانشگاه شهید بهشتی
نقشه مسیرهای تندرو دانشگاه
(برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید)
نقشه دانشگاه شهید بهشتی
سرویس‌های اتوبوس‌رانی و مینی بوس‌رانی:
  • 1- سرویس اتوبوس‌رانی شهر تهران خط 32-10، ایستگاه مبدا: پایانه مسافربری تجریش، ایستگاه مقصد: ورودی خوابگاه دختران

  • 2- سرویس اتوبوس‌رانی شهر تهران، ایستگاه مبداء: پایانه شهید افشار (پل پارک وی) ایستگاه مقصد: میدان دانشگاه (شهید شهریاری)

  • 3- سرویس مینی‌بوس‌رانی ولنجک، تجریش: ایستگاه مبدا پایانه مسافربری تجریش. ایستگاه مقصد: ورودی خوابگاه دختران

  • 4- سرویس مینی بوس‌رانی درکه، ایستگاه مبدا پایانه مسافربری تجریش، ایستگاه مقصد: میدان دانشگاه (شهید شهریاری)

خطوط تاکسی‌رانی پیرامون دانشگاه:
  • 1- تاکسی خطی پمپ بنزین یمن-دانشگاه: ایستگاه اصلی، مقابل پمپ بنزین

  • 2- تاکسی خطی تجریش، دانشگاه، ولنجک: ایستگاه اصلی، پایانه مسافری میدان تجریش

  • 3- تاکسی خطی میدان قدس-دانشگاه: ایستگاه اصلی، ایستگاه: روبروی مترو میدان قدس

  • 4- تاکسی خطی تجریش درکه: ایستگاه پایانه مسافری تجریش تا میدان دانشگاه می‌توان از این سرویس استفاده کرد

  • 5- تاکسی‌خطی میدان دانشگاه-ونک: (مسیر حرکت: از خیابان ولی‌عصر به دانشگاه و مسیر برگشت از چمران، مدرس، ظفر، آرژانتین و میدان ونک)

  • (ایستگاه مبدا: ضلع شمالی میدان ونک، کوچه خشایار و ایستگاه مقصد: مقابل ورودی دانشکده دندانپزشکی)